Choď na obsah Choď na menu
 


Figúry

10. 7. 2008

 

Figúry

 

Kruh -Kruh je základnou a najjednoduchšou

 figúrou pre vystavovanie. V ideálnom prípade

by mal pes klusať! (nie cválať, či naopak pomaly

chodiť) pri ľavej  nohe vystavovateľa. Vystavovateľ

i pes sa pohybujú v  proti smere hodinových ručičiek

v  primeranej  vzdialenosti od ostatných psov (pokiaľ

je ich v kruhu viac naraz). Rozhodca sa nachádza v

prostriedku kruhu. Pri tejto figúre je nutné stále sledovať

 pohyb  rozhodcu. Pokiaľ sa rozhodca presunie na

vonkajšiu stranu kruhu je nutné dávať pozor, aby

sa vystavovateľ nikdy neocitol medzi

rozhodcom a psom.

Figúra, kde sa rozhodca nachádza na vonkajšej

strane kruhu sa hovorí Kruh s výmenou.

Vystavovateľ v tomto prípade musí svojho psa

chvíľku pred tým ako dobehne k rozhodcovi,

nechať prebehnúť na druhú stranu, prehodiť

si vodidlo z ľavej ruky do pravej a chvíľu

bežať so psom po pravej strane. Za rozhodcom

musí vystavovateľ psa predbehnúť a prehodiť

ho späť na ľavú stranu. Celá výmena musí

prebehnúť tak, aby sa vystavovateľ nedostal

medzi psa a rozhodcu

Tam a späť— Opäť jedna zo základných figúr,

ktorá sa objavuje pri vystavovaní v kruhu.

Vystavovateľ sa pohybuje v smere tam a späť

od rozhodcu po priamej linke. Začína sa väčšinou

so psom po ľavej strane, na konci priamky máte

možnosť predviesť dva druhy obratov. Buď obrat

dovnútra či tzv. výstavný obrat. Ani pri jednom

by sa opäť nemal vystavovateľ dostať medzi

rozhodcu a psa.

Obrat do vnútra— vystavovateľ sa otočí

(v prípade, že začína so psom pri ľavej nohe)

v proti smere hodinových ručičiek a pes po

smere. Priamou čiarou sa potom vráti k

rozhodcovi. Pri výstavnom obrate majiteľ

svojho psa obieha. Druh obratu zvoľte s

prihliadnutím k veľkosti. Pes by sa mal

po celú dobu pohybovať plynule nič typu

„zastaviť stáť“ a otočiť sa. 

 

Tam a späť vo dvojici— Obdoba tam a

späť, lenže rozhodca vyzve dvoch

vystavovateľov. Platia pre nich podobné

pravidlá ako u tam a späť. Psi musia bežať

vedľa seba v zornom poli rozhodcu. Jeden

vystavovateľ na začiatku figúry po ľavej

strane, druhý po pravej, tak, aby psi išli

vedľa seba, ale nie aby sa na seba tlačili!

Od druhého psa dodržujeme primeranú

vzdialenosť vzhľadom od veľkosti. Začať

by mali vystavovatelia pokiaľ je to možné

naraz. Zvoľte ideálne tempo vhodné pre

vášho psa. Nevadí pokiaľ budete rýchlejší

ako druhý vystavovateľ. Rozhodca by to

nemal brať ako chybu, keď sa predtým ako

sa budete vracať k rozhodcovi zastavíte a

počkáte na druhého vystavovateľa, aby ste

mohli spiatočnú časť zahájiť spoločne.

Samozrejme psi opäť vedľa seba.

 

Trojuholník - Všetky tri strany trojuholníka

by mali byť rovnako dlhé (využívajte však

maximum priestoru) a strana privrátená k

rozhodcovi musí byť kolmá na jeho zorný

uhol. Trojuholník ako väčšina neprevracaných

figúr sa behá v protismere hodinových ručičiek.

Dávajte si pozor, aby ste išli všetky strany

trojuholníka pokiaľ je možno rovno.

V opačnom prípade by vám mohol

vzniknúť neidentifikovateľný tvar.

 

L (L vľavo), obrátené L (L vpravo) - L sa skladá

z dvoch priamok, pri čom je jedna na druhú kolmá.

Takže pri L- vľavo, si zoberte vodidlo do ľavej ruky

a choďte. Pri L vpravo to isté len vodidlo je v pravej

ruke. Pokiaľ sa nezamotáte a nebudete musieť počas

celej figúry ani raz prehodiť vodidlo, išli ste dobre.

Ešte doplním, že na konci druhej priamky musíte

urobiť obrat dovnútra (popísané pri tam a späť),

pri akomkoľvek inom obrate by  ste sa ocitli

medzi psom a rozhodcom.

 

Ešte jedno dôležité pravidlo: Každá figúra sa musí

začať a končiť výstavným postojom!

Keď končíte figúru, pred zastavením spomaľte.

Urobte tri krátke kroky a až potom zastavte a

postavte psa do výstavného postoja.

Psa postavte v primeranej vzdialenosti od rozhodcu.

Opäť podľa veľkosti psa. Nikdy nesmie byť priamo

pri rozhodcovi – rozhodca nechce vidieť len chrbát

psa, ani sa nechce krčiť, aby psa mohol vidieť celého.

Koniec vodidla by mal byť po celú dobu vystavovania

zrolovaný a schovaný v ruke. Nikdy nenechajte visieť

koniec vodidla nad hlavou psa.  

V „zatáčkach“ či obratoch je dobré trochu zrýchliť a

psa nepatrne predbehnúť. Pes tak uvidí, že má zahnúť.

V opačnom prípade by to mohlo tiež dopadnúť tak, že

vy zahnete a pes pobeží ďalej, pri čom sa potom bude

musieť otočiť na mieste, čo ho vyvedie z plynulého

tempa

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

High blood load

(AAcennafon, 8. 10. 2018 8:57)

Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-bioequivalence-fda/

40 Ways to Lower Your Blood Weight

(AWexblelve, 30. 7. 2018 9:38)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-feminin-avis-prix/