Choď na obsah Choď na menu
 


Čo by mal mladý handler ovládať

19. 8. 2008

Čo by mal mladý vystavovateľ ovládať?

V prvom rade by mal svojim chovaním a spôsobom predvádzania dávať jasne najavo, že bežné dianie v kruhu dobre pozná. Pri predvedení v skupine si musí udržiavať dostatočný odstup od ostatných psov, aby ich ani svojho psa zbytočne nerozptyľoval a to tak v pohybe ako aj v statickom predvedení. Svojho psa stavať v jednej rovine s ostatnými a ani v pohybe mu nedovoliť vybočovať zo skupiny. Šikovný vystavovateľ pri vedení psa v kruhu, pokiaľ nie je v zornom poli rozhodcu sa drží "trochu späť", aby tak získal dostatok priestoru a mohol psa predviesť v čo najlepšom tempe, keď bude v pohľade rozhodcu, tak aby pes necválal ani nešiel mimochodom. Pri statickom predvedení v skupine niektorý rozhodcovia používajú tzv. slalom, keď prechádzajú pomedzi vystavovateľov a handleri musia zvládať obrat so psom z ľavej strany na pravú tak, aby ten bol vždy medzi rozhodcom a vystavovateľom. Pri individuálnom predvedení musí vedieť psa postaviť do správneho postoja a to tak, aby vynikli jeho prednosti a zakryl prípadné nedostatky. Poopraviť prípadné zlé postavenie končatín, pomôcť rukou pri nesprávnom držaní chvosta apod.Pri predvádzaní nesmie svojim postojom brániť v práci rozhodcu a mať stále psa pod kontrolou. Na vyzvanie ukázať zuby psa tak, aby sa rozhodca bez ťažkostí mohol presvedčiť o ich počte a postavení. Samozrejmosťou by malo byť ovládanie figúr na predvedenie psa v pohybe, ktoré bude rozhodca požadovať predviesť. Pri týchto figúrach musí ovládať správnu zmenu smenu pohybu a najmä obraty. Pritom by mal vždy dbať na základné pravidlo, ktoré platí aj pri statickom predvedení, že by sa vystavovateľ nikdy nemal ocitnúť medzi psom a rozhodcom. Pri východiskovej pozícii sa pes vždy má nachádzať po ľavej strane vystavovateľa a túto pozíciu mení len vtedy ak si to predvádzaná figúra a postavenie rozhodcu vyžadujú. Pri posudzovaní pohybu spredu a zozadu by mal dbať na udržanie priameho smeru od rozhodcu, aby ten nemusel meniť svoju pozíciu. Po ukončení figúry opäť postaví psa do výstavného postoja v primeranej vzdialenosti od rozhodcu. Počas celej prezentácie by mal byť viditeľný harmonický vzťah medzi psom a vystavovateľom. Mladý handler musí svojho psa správne motivovať, či už pochvalou alebou odmenou tak, aby bola vidieť radosť psa z predvádzania a nepôsobil utláčaným dojmom. Hrubé a násilné správanie k psovi je neprípustné. Vystavovateľ sa v kruhu musí stále koncentrovať na psa, ale sledovať pri tom aj ostatné dianie v kruhu a najmä rozhodcu. V žiadnom prípade by nemal svojim správaním upútavať pozornosť miesto na psa na seba. S týmto úzko súvisí aj správny odev vystavovateľa, ktorý by nemal byť nijak výstredný ( žiadne krátke a úzke sukne), ale ani zanedbaný ( určite nie tepláky). Zároveň by mal kontrastovať s farbou psa tak, aby jeho línie nesplývali s vystavovateľom ( k čiernemu psovi nie je vhodný čierny odev, ale oblečenie , na pozadí ktorého pes vynikne, napr. biele alebo červené). V obuvi by sa mal vystavovateľ ľahko pohybovať, preto nie je na škodu ani protišmyková podrážka. Určite nie sú vhodné podpätky, nezabúdajte, že v kruhu budete behať a to nehovorím o tom, že aj klopkanie podpätkov by mohlo psa rušiť. Predvádzacia šnúra by mala byť tenká a farbou by mala splývať s farbou psa, aby nepôsobila rušivo. Jej koniec by nemal voľne vysieť pozdĺž tela psa. Okrem toho by mal mladý vystavovateľ mať základné znalosti o plemene, ktoré predvádza, a o psovi, aby mohol odpovedať na otázky rozhodcu ( napr. koľko má pes rokov, do ktorej FCi skupiny plemeno patrí apod).Niekedy môže rozhodca požiadať vystavovateľov, aby si medzi sebou vymenili psov a predviedli psa ktorého nepoznajú a na ktorého nie sú zvyknutí. K tomu rozhodca pristupuje väčšinou vtey, ak sa nevie rozhodnúť medzi dvoma vyrovnanými súťažiacimi a práve schopnosť viesť cudzieho psa odhalí skútočné schopnosti mladého handlera. Dôležité je aj chovanie vystavovateľa tak k rozhodcovi ako aj k ostatným konkurentom. Pubertálne poznámky k hodnoteniu alebo úškrny nad neúspechom súpera nie sú namieste. Neprípustné je akékoľvek zasahovanie rodičov do práce rozhodcu alebo vystavovateľa. A podanie ruky a gratulácia víťazovi by malo byť pre mladého handlera samozrejmosťou.


Free Cursors

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.