Choď na obsah Choď na menu
 


Učenie psa

29. 8. 2008

06

Ako naučiť psíka

Postoj: 
Výstavný postoj učíme nevyhnutne za našej pomoci a to pridŕžaním hlavy smerom hore (pekne vzpriamené držanie), poopravením končatín – predné končatiny sa musia pri pohľade z boku prekrývať. Vyrovnáte ich tak, že psa nadvihnete pod hrudníkom, zadné končatiny posuniete mierne dozadu. Obe zadné končatiny majú byť v rovnakej vzdialenosti od tela alebo tak, aby zadná končatina bližšie k posudzovateľovi bola pre lepšiu stabilitu psa zakročená viac dozadu. Zásadne pri výstavnom postoji nesmieme psa držať pod bruchom. Psík sa vyhrbí. Musíme dbať o to, aby správne položenými končatinami bol docielený rovný chrbát. 
Chvost – dosiahnuť jeho požadovanú polohu je často pre mnohých dilemou. Môže sa ľahko stať, že psík chvost jednoducho „uvoľní“ a je na nás, aby sme ho naučili správnu polohu držania a to zasa iba s dávkou trpezlivosti sprevádzanej s určitým povelom. Prípadne je možné chvost pridŕžať jemne rukou. Pokiaľ psíka naučíme samotného bez našej pomoci správne zaujať polohu chvosta, je to ďalšie pslu pri posudzovaní. 

Šteniatko najprv nebude chápať, čo po ňom vyžadujeme. Opakovanie je však matkou múdrosti a časom náš drobec pochopí, čo od neho chceme. Učenie je sprevádzané pokynmi, ktoré bude pes časom už presne chápať. Neskôr, keď si privykne i na výstavné vodítko, bude pri danom povele sám vedieť zaujať túto pozíciu. Spočiatku šteniatko moc netrápime, no keď vidíme, že bez protestov začína pekne stáť, prípadne ešte s naším miernym poopravením, čas výdrže v postoji predlžujeme. Počiatočným úspechom je, keď nám psík vie v tej pozícii vydrží aspoň minútu. Postupne sa naučí vydržať tak dlho, ako budete potrebovať, ale i to vždy treba využívať s mierou. Je samozrejmosťou, že vždy nasleduje pochvala a odmena je neodmysliteľná.

Chodenie pri nohe:
Pohyb psa je pre jeho pracovné využitie, ale i pre posudzovanie exteriéru, mimoriadne dôležitý.  Vďaka pohybu je možné odkryť závažnú chybu, ako je napríklad „mimochod“ končatín. To znamená, že obe končatiny (prednú i zadnú) na rovnakej strane posúva pes súčasne, a tak vzniká „kolísanie“ zo strany na stranu. Jeho príčinou je buď anatomická stavba tela alebo je pes prinútený pohybovať sa tak rýchlo, ako mu to nevyhovuje. Pri nesprávnom postavení končatín je pes nútený pri pohybe vynaložiť silu a snahu o vyrovnanie - teda udržanie rovnováhy v určitých fázach pohybu a práve to má vplyv na kvalitu v pohybe. Chyba sa môže prejaviť trhavým  pohybom alebo medzikrokom....) Táto problematika sa mnohým možno zdá úplne zbytočne detailná, ale pre pochopenie potreby posudzovania v pohybe je nevyhnutné, aby sme si uvedomili príčinu potreby predvádzania psa v pohybe.   
Po tom, ako vystavovateľ zaujme svoje miesto vo výstavnom kruhu (samozrejme, že musí udržať primeranú vzdialenosť od ostatných vystavovateľov v kruhu), ako prvé dá posudzovateľ pokyn na uvedenie psa do kroku. Treba si uvedomiť, že pohyb v kruhu nie je pre psa prirodzený. Vodenie na vôdzke na prechádzke je pohyb úplne iného charakteru a my musíme psíka pripraviť na to, že pohyb v kruhu nie je prerušovaný postávaním či svojvoľným menením smeru. Psík musí byť naučený na pohyb pri ľavej nohe svojho vystavovateľa teda „handlera“ a vedieť primerane prispôsobiť rýchlosť pohybu na pokyn. Teda vedieť ísť v kroku alebo zmeniť krok na klus, pokiaľ je to od neho pokynom vyžadované. Treba si uvedomiť, že pre správne posúdenie bude chcieť posudzovateľ vidieť psa v pohybe nielen z boku, ale i spredu a zozadu.

Druhy pohybu

krokKrok: je najpomalší druh pohybu psa. Pri posudzovaní exteriéru nechávajú niektorí posudzovatelia chodiť psy krokom preto, aby stanovili predbežné poradie. Celkový vzhľad psa sa vždy zmení, pokiaľ pes prejde z postoja do pohybu alebo do klusu. Treba si uvedomiť, že dobre stavaný a zauhlený (bez vád) pes v postoji je dobrý i v pohybe. Končatiny psa by sa mali pohybovať pravidelne a plynulo v rovnakom rytme.

klusKlus: pohyb končatín pri tomto pohybe je výraznejší. V kluse posudzovateľ najlepšie dokáže posúdiť správnosť pohybu, zauhlenie i postavenie jednotlivých končatín. Klus je považovaný za prirodzený pohyb psa.

Jednotlivé plemená sú často natoľko od seba odlišné, že jeden a ten istý pohyb môže pôsobiť natoľko rozdielne, že je nevyhnutné mať aspoň základné poznatky o tom–ktorom plemene, aby sme predišli zbytočným pochybnostiam či zavádzaniu. Úplne inak pôsobí krok a klus dobermana alebo nemeckého ovčiaka, ako napríklad krok alebo klus pekingského palácového psíka. Rýchlosť pohybu je primeraná veľkosti plemena. Snahou handlera má byť predvedenie psa v elegantnom kluse. Pohyb v kruhu má pes zvládnuť bez škrtenia spôsobeného prílišným ťahaním psa pred vystavovateľom alebo zaostávaním psa - teda jeho „ťahaním“ za vystavovateľom.

 

Spôsob pohybu v  kruhu

Výstavný kruh nemusí mať vždy tvar kruhu a treba sa pripraviť na to, že ani nie je vždy rovnako veľký. Podľa toho si i posudzovateľ volí preň ten najvhodnejší spôsob pohybu. Najčastejšie sa využíva pohyb v kruhu, a to okolo posudzovateľa, ktorý je v strede predvádzaných zvierat alebo pohyb v kruhu, ktorý sa vykonáva pred posudzovateľom. Taktiež sa môžeme stretnúť často s požiadavkou posudzovateľa o predvedenie psa pohybom smerom „tam a späť“, a to kolmo priamo od  posudzovateľa alebo mierne priečne. Vtedy má možnosť posudzovateľ vidieť psa zo všetkých uhlov. Pozor - vhodné je naučiť sa zvládnuť zmenu smeru v pohybe so psom bez jeho prekračovania či trhania (pri ukončovaní pohybu v smere a vracaní sa naspäť).

pes v kruhuZlaté pravidlo pri zmene smeru v pohybe: Psa by sme mali obchádzať vždy iba zozadu. Pokiaľ by sme psa obchádzali spredu – vznikajú zbytočné problémy pri manipulácii a usmerňovaní psa, každopádne by sme psovi „zavadzali“ pri jeho nerušenom pohybe. Vždy je potrebné sa naučiť otáčať so psom čo najjednoduchšie a nerušene. Pôsobí to dobrým dojmom a nesmieme zabúdať, že dobré predvedenie taktiež prispieva k celkovému hodnoteniu nášho psa. Okrem klasického kruhu a priameho pohybu „tam a späť“ sa môžeme stretnúť s požiadavkou uvedenia psa do pohybu v tvare trojuholníka, písmena L alebo písmena T. Predvádzaniu v pohybe učíme šteniatko rovnako primerane prihliadajúc na jeho schopnosť záťaže. Správnemu pohybu v kruhu je nevyhnutné psíka naučiť. Nemôžeme očakávať, že ho bude vedieť zvládnuť automaticky. Vo vlastnom záujme je vhodné psíka oboznámiť s ruchom výstav ešte pred jeho samotným vystavovaním.

Rada na záver? Pokiaľ ste na výstave včas a výstavný kruh je „zatiaľ“ nepoužívaný- máte možnosť využiť túto príležitosť na „suchý“ nácvik pohybu psíka v už konkrétnom prostredí a kruhu. Je to nenahraditeľná skúsenosť, pokiaľ psík alebo vy ako vystavovateľ, ste začiatočníkom. 

06


 

 

 


Free Cursors

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.